Stěhování odborů městského úřadu

Vážení občané, O osudu stávající budovy radnice zatím není rozhodnuto, ale již v současné době započalo stěhování jednotlivých odborů městského úřadu. Důvodem stěhování je uzavření kanceláří na základě statického posudku a v neposlední řadě také možná rekonstrukce objektu.

V současné době probíhá v budově radnice stavební průzkum nosných konstrukcí a je zadána tzv. „studie proveditelnosti“, která má nastínit využití budovy pro potřeby úřadu na další desítku let. Vzhledem k těmto pracím a předpokladu rekonstrukce radnice, je třeba vymístit jednotlivé odbory tak, aby se mohlo po rozhodnutí zastupitelů začít se stavební- mi pracemi. Jako první se stěhoval odbor Školství, a to do pobočky ZŠ Úšovice. Odbor nesídlí v hlavní budově školy. Telefonní čísla a emailové spojení zů- stává nadále v platnosti. Během letních měsíců se uká- zalo, že bude vystěhovat také část odboru Dopravy a vnitřních věcí. Jedná se především o agendu občanských průkazů a cestovních průkazů. Již dříve se stěhoval registr vozidel, který se z původních kancelářských prostor stěhoval do velké zasedací místnosti a následně se musel vystě- hovat do druhého poschodí v zadním traktu budovy radnice. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme hledali náhradní prostory, kam bychom mohli umístit další odbor. Jako nejvhodnější se jeví objekt v lokalitě u obchodního centra Kaufland na adrese Chebská 252. V minulosti zde sídlila firma Bytov a Zahradní a parková. V současné době zde finišují dokončovací práce a na přelomu roku by se mohlo uskutečnit stěhování. Na Chebské ulici po přestěhování občané a klienti úřadu budou moci navštívit:

 • Oddělení dopravy
 • Registr vozidel 
• Řidičské průkazy 
• Silniční a správní úřad 
• Drážní a dopravní úřad 
• Zkušební komisař 
• Občanské a cestovní doklady 
• Evidenci obyvatel 
 
Po dobu stěhování bude omezen provoz těchto agend a zároveň prosíme o trpělivost. Věříme, že přiblížení těchto agend blíž k občanům bude přijato kladně i vzhledem k tomu, že u objektu je možné parkování ve dvoře. V záloze, pokud by bylo nutné vystěhovat celý úřad, má město ještě objekt „Slovanu – pod bazénem“ a jedná se o výpůjčce objektu Terezian v Ruské ulici. O dalším případném stěhování Vás budeme včas informovat. 
 
Ing. Jiří Šrámek Tajemník městského úřadu
 
 
Rekyl Elektro