• Aktuality
 • Radnice
 • Martin Kalina: Piráti jak se říká “táhnou za jeden provaz”

Martin Kalina: Piráti jak se říká “táhnou za jeden provaz”

Nabídku stát se pár měsíců před volbami již třetím starostou Mariánských Lázní v tomto volebním období Martin Kalina (Piráti) nejprve zvažoval. Nyní by rád ve své práci pokračoval a v nastávajících komunálních volbách dovedl Piráty co nejvýše. Jak vidí šance strany napříč republikou? Vyjádřil se také ke změnám systému parkování ve městě a přiblížil řadu dalších plánovaných projektů.

 1. Letos v únoru jste nahradil svého spolustraníka Petra Třešňáka, který je nyní poslancem a na vlastní žádost z funkce odstoupil. Jste tak již v pořadí už třetím mužem ve vedení mariánskolázeňské radnice v aktuálním volebním období. Byť mandát starosty po celou dubu zůstává Pirátům, neprojevují se změny negativně na fungování radnice?

Ano, takové názory občas slýchávám. A především od těch, kteří se nemohou smířit s tím, že Piráti jak se říká “táhnou za jeden provaz”. Byl jsem v radě města = podílel jsem se spolu s předchozím starostou a současným poslancem Ing. Třešňákem na řízení města prakticky denně. Přibyla mi především reprezentativní činnost a administrativa. Koncepčně tedy pokračuji v tom, co jsme si jako Piráti vytyčili v programu do komunálních voleb. .

 1. Rozmýšlel jste si nabídku stát se starostou nebo to pro vás byla jasná volba?

Dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou. Bojovala ve mě na jednu stranu loajalita k bývalému zaměstnavateli a určitá obava z neznámého. Na druhou stranu znamená funkce starosty hodně nových zkušeností a velkou šanci bezprostředně pomáhat lidem ve městě, které mám tolik rád. Nakonec jsem nabídku přijal také z důvodu, že jedno z mých životních mott říká, že člověk spíše lituje věcí, které neudělal než těch, které udělal.

 1. Jste poměrně mladý, prozradíte nám, jaké jsou vaše politické ambice do budoucna?

Mě už těch 33 let zase tak málo nepřipadá. Momentálně je mou ambicí co nejlépe sloužit občanům města Mariánské Lázně a v nastávajících komunálních volbách dovést pirátskou stranu co nejvýše a obhájit výsledky z těch minulých.

 1. Jakým mottem se v politice řídíte?

Hlavně zůstaň svůj a na nic si nehraj! Jsem obyčejný člověk, jakých je v Naší krásné zemi většina. Chodím s přáteli na pivo, zajdu se podívat na fotbal, když Naši hrají doma a v neděli za dobrého počasí s rodinou grilujeme nebo chodíme na houby. Kdyby na tomto měla politika něco změnit, nestojí to za to.

 1. Budete se na podzim snažit obhájit mandát starosty?

Ano, po interní vnitrostranické debatě mi bylo doporučeno, abych se ucházel o první místo na kandidátce do komunálních voleb v Mariánských Lázních. Nicméně vše musí projít otevřeným hlasováním na našem fóru tak jako u všech rozhodnutích v rámci Pirátské strany! Rád bych pokračoval, především proto, abychom dotáhli rozpracované věci, ale konečné slovo bude mít naše členská základna.

 1. Mariánské Lázně jsou prvním městem v Česku s pirátským starostou. Do jaké míry se vám podařilo naplnit váš program? Domníváte se, že všechny záměry, které jste si předsevzali, jsou za jedno volební období realizovatelné?

V programu máme projekty na jedno období, ale i projekty volební období přesahující. Bez těch dlouhodobějších by totiž nemělo cenu budovat koncepci města. Právě ty dlouhodobější programové věci jsou mimo jiné zaneseny ve strategickém plánu rozvoje města do roku 2031, který schválilo zastupitelstvo města. A to osmnácti hlasy z dvaceti přítomných, tedy i hlasy opozice. Ač ten výraz nerad používám, jsem přesvědčen, že v dobře fungujícím městě není opravdová opozice a koalice pokud jde všem o dobře odvedenou práci pro občany. Těch krátkodobých cílů je a bylo pro toto volební období mnoho. Proto jen námatkou uvedu, že se povedlo udržet provoz lékařské pohotovosti v nemocnici. Jednou z největších investic v řádu desítek milionů byla oprava jedné z hlavních komunikací ve městě. Ale stavíme také školní dílny a nové sportoviště, nebo rekonstruujeme ta stará.Například příští rok dojde k rekonstrukci chladící plochy na Našem zimním stadionu, což bude investice za bezmála 30 mil. Podařilo se nám také navýšit rezervní fond, který je důležitý pro spolufinancování dotací a investic. Zatímco na začátku roku 2014 byla výše rezervního fondu 66 mil., tak na začátku roku 2018 byla 120,5 mil. Kč. Je třeba ovšem poznamenat, že v tomto roce dojde ještě k mimořádným rozpočtovým opatřením kvůli přijetí dotací na rekonstrukci chladící plochy na Našem zimním stadionu a výstavby moderních dílen na jedné z Našich základních škol. Akce je samozřejmě nutné předfinancovat, ale většina prostředků se vrátí ve formě dotací, reálně se tedy bavíme přibližně o 11 milionech z města. Stále tedy platí, že se rezervní fond dařilo navyšovat o více než 10 milionů ročně.

 1. V jaké fázi je plán na přestavbu budovy radnice, která by se měla změnit v moderní a funkční komplex? A můžete celý projekt více přiblížit a vyčíslit?

Rekonstrukce současné radnice je ve stádiu příprav. V tuto chvíli připravujeme podklady pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci? Představy o konečné výši investované částky se i u odborníků značně rozcházejí. Předpokládám, že odborníci, kteří vzejdou z výběrového řízení, nám laikům v radě a zastupitelstvu předloží k posouzení materiály a podklady, které nám umožní vybrat tu nejlepší variantu. Rekonstrukce nebude určitě jen v řádu desítek milionů. Rád bych podotkl, že na druhou stranu vnímám kladné ohlasy na přesunutí některých administrativních odborů směrem k veřejnosti. Jak říkáme tady u nás z lázeňského území dolu do města. Třeba lepší dostupnost a více parkovacích míst jsou skutečnosti, které by v budoucím umístění jednotlivých odborů mohli hrát roli. Jednou z variant může být i zachování současného rozmístění odborů v rámci města - tedy blíže občanům a volné prostory po rekonstrukci radnice využít například pro kulturní vyžití. Ale to už opravdu hodně předbíhám.

 1. Jak budete chtít vyřešit systém parkování ve městě a domníváte se, že to stihnete ještě do konce tohoto volebního období?

Z parkování se stalo velké a osobně si myslím, že z důvodu blížících se komunálních voleb i částečné politické předvolební téma. Na řádném zastupitelstvu, které se konalo 12.4., byly veřejně projednávány dvě petice, které byly několik dnů před jednáním zastupitelů doručeny na úřad. Na jednání vystoupili zástupci petentů a přednesli své požadavky související se změnami parkovacího systému ve městě. Před zastupitelstvem jsem absolvoval se zástupci petentů a veřejností několik jednání, kde se 75% všech připomínek vyřešilo. Na případné další návrhy občanů bude společně s Námi reagovat i zhotovitel koncepce a měli bychom do konce tohoto volebního období stihnout vše zapracovat do finální podoby systému.

 1. Jaké jsou vaše další priority pro nadcházejícího půl roku?

Jak jsem uvedl výše. Dokončit rozpracované projekty mého předchůdce ve funkci starosty Ing. Třešňáka. Připravit podklady pro rekonstrukci radnice, dotáhnout projekt výstavby nového skate parku pro mládež, dořešit problém parkování ve městě a také město důstojně reprezentovat na zahájení lázeňské sezóny.

 1. Lázeňský trojúhelník, tedy Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské lázně, uspěly s nominací na zápis do UNESCO. Kdy by pomohlo padnout rozhodnutí o případném vstupu? A jste optimista?

Ano, jsem svým naturelem opravdu optimista. A věřím, že se to odráží i v mé činnosti. Co se vstupu do UNESCA týká, je to spíše otázka pro mého kolegu Ing. arch Frantu, který je za Piráty uvolněným krajským zastupitelem mimo jiné s gescí právě pro koordinaci vstupu lázeňského trojúhelníku do UNESCA. Osobně si nedovolím předjímat to, kdy padne rozhodnutí. Je za tím spousta práce a spousta hodin vyjednávání o konečné podobě návrhu zápisu. Pokud vím je v současné době připraven k připomínkování závěrečný dokument a čeká se na vyjádření německé strany.

 1. Preference strany dlouhodobě rostou. Troufnete si odhadnout, jak pro Piráty dopadnou komunální a senátní volby? Podaří se straně uspět napříč celou republikou a získat i první primátorský mandát?

Jak jsem uvedl jsem optimista. Věřím, že komunální i senátní volby pro nás Piráty dopadnou dobře. Musím přiznat, že v tuto chvíli nemám tak dobrý přehled napříč republikou o tom kde jak se připravují naše kandidátky do komunálních a senátních voleb. Bylo by tedy ode mne nezodpovědné cokoliv konkrétního odhadovat.

 1. Již od počátku se za stávajících podmínek staví Piráti k podpoře vládě odmítavě. Je to tak podle vás správně? Nehrozí Česku nebezpečí, pokud se hnutí ANO dohodne se SPD a KSČM?

Za mne osobně by naše podpora vlády, kde by byla trestně stíhaná osoba premiérem, byla zradou na voličích. Podle mého názoru blokuje současný pan premiér v demisi svojí snahou o získání postu jakákoliv konstruktivní jednání o vytvoření vlády. Vše to stojí spoustu času a energie, kterou by bylo lepší věnovat na jiné věci.

Část voličů si zvolila kandidáty za SPD i KSČM, jsou tedy legitmními zástupci v poslanecké sněmovně. Jsem ale přesvědčený, že veřejnost je stále “na pozoru”. Nedávné demonstrace proti zvolení poslance Ondráčka do čela GIBS jsou pro mne jasným signálem, že lidem není politika jak se říká, jedno. A v okamžiku, kdy cítí ohrožení demokratických principů, tak se dovedou semknout a vybojovat si jejich dodržování. Občas i tady u nás zaznamenávám pokusy o dělení na koalici a opozici. Snažím se těmto rozporům předcházet. V konečné fázi jde vždy jen o to, zda je zvolený zastupitel schopen odvést pro občana práci a posloužit lidem, nebo ne a je jedno z jaké strany politického spektra přišel.

Zdroj: parlamentní listy

Rekyl Elektro