Videoreportáž - Záchrana Jetelového kříže

V sobotu 21.07. se na poli mezi Zádubem a Závišínem sešli dobrovolníci, aby pomohli odkrýt Jetelový kříž. Co všechno našli a jaký je další postup prací se dozvíte v naší reportáži

 Je otevřen Transparentní účet 3138123023/0800 u České spořitelny, který je k dohledání na www.csas.cz pod názvem Jáchym Klimko Jetelový kříž

Podpořit obnovu může každý zasláním částky na účet.

 

Ze stránek www.zadub-zavisin.cz

Obec Zádub, Závišín bohužel nemá kostel, hřbitov ani jiné velké památky, které většinou tvoří přirozené jádro obcí, jako například v blízkých Ovesných Kladrubech. Přesto tam nalezneme památky, o které je nutné pečovat, zachovat je a využít jako kotvu a pouto pro obyvatele obce. Je skvělé, že se po rekonstrukci otevřela historická kovárna, kterou jistě čeká další zajímavý vývoj. V obci nalezneme ale i další památky, které na svou obnovu teprve čekají. Jednou takovou je i kovaný jetelový kříž, který se nachází v poli mezi Zádubem a Závišínem.

Kovaný železný kříž o výšce 3400 mm stojí u bývalé polní cesty z obce Zádub do obce Závišín. Kříž, nejspíše klasicistní, je ukázkou dokonalé řemeslné práce, u kterého můžeme pozorovat bohaté zdobení a nádherné tordování, které vzniklo rozseknutím těla kříže na čtyři pruty a jejich následným svinutím. Podobné kříže tvořily výrazný krajinný prvek a zhotovovat je nechávali na zakázku například sedláci po té, co jejich synové naverbovali na vojnu.

Památka

Kříž je zapsanou nemovitou kulturní památkou (re. č. 24543/4-153) a takto se k němu musí přistupovat. Zapsání proběhlo v roce 1970, což je s podivem vzhledem k náladě a přístupu k církevním památkám v Československu v tomto období.

Prameny

O kříži toho příliš nenalezneme. V dokumentech, které má Národní památkový ústav (NPÚ) k dispozici, stejně jako v jiných dostupným materiálech, nalezneme pouze dílčí informace. Například v Topografii od Antona Grinse z roku 1932, která mapuje drobné památky a pomníky na Karlovarsku nalezneme pouze zmínku o bohatě zdobeném železném kříži. NPÚ považovalo kříž za ztracený. 

Sokl

Největším tajemstvím, které kříž skrývá, je jeho sokl. Na nejstarší fotografii, která je k dispozici, je již kříž vystupující z travního porostu v poli a není jasné, jak je ukotven a na co. V současné době je ohnuté torzo kříže součástí velkého náletu, který spolu s deponovaným odpadem a kamením tvoří nesourodý ostrůvek, ze kterého pata kříže není patrná zcela vůbec. 

Po prvním ohledání restaurátora s potřebným osvědčením v prosinci roku 2017 vznikla hypotéza, že kříž byl původně umístěn na kamenné homoli, což byl častý jev u památek zbudovaných tehdejším německým obyvatelstvem. Na základě dohody s restaurátory bylo přistoupeno k odhalení paty kříže a vytvoření několika sond, které celou záležitost osvětlí. Na přiložených fotografiích můžete vidět, že kříž stojí na nádherném kamenném podstavci s výrazným zdobením. Odhalena byla zcela pouze jeho jedna strana. Zda se na podstavci nachází nějaký nápis nebo letopočet se dozvíme při dalším postupu prací. 

Rekyl Elektro