Uzavírka silnice Mariánské Lázně - Drmoul

V rámci výstavby nového obchvatu kolem obce Drmoul dojde k uzavření silnice mezi Mariánskými Lázněmi a Drmloulem. Uzavření je plánované cca po dobu 6 měsíců.

Předpokládaný termín uzavírky silnice III/02110 Mariánské Lázně – Drmoul je 6.5.2019 - 31.1.2020. Uzavírka se týká stavby mostního objektu a nové přeložky silnic III/02110 v rámci stavby I/21 obchvat Mariánských Lázní.

V souvislosti s avizovanou uzavírkou silnice III/02110 Mariánské Lázně – Drmoul s termínem uzavření od 6.5.2019 – do 31.1.2020, vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a vnitřních věcí, stanovení přechodné úpravy dopravního značení z důvodu vyznačení objízdné trasy mezi Drmoulem a Mariánskými Lázněmi.  Silnice I/21 bude v tomto případě sloužit jako objízdná trasa do Mariánských Lázní.  

Zároveň v době od 18.5.2019 od 12.00 (sobota) do 20.5. 13.00 hodin (pondělí) bude provedena uzavírka železničního přejezdu v ulici U Mlékárny - silnice III/02110 a výluka na trati.

Konfrštová Olga
MěÚ Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí – silniční správní úřad

Zdroj: MUML.cz

Rekyl Elektro