Děti se seznámily s historií lázeňství

„Ten je dobrý, ten je hořký, ten zase moc slaný", takové hodnocení se ozývalo ze 40 dětských úst při ochutnávání léčivých pramenů. A kdo vlastně ochutnával? Česko - německá skupina dětí z Breitenbrunnu, Toužimi a Nové Role se na čtyři dny zabydlela v krásném prostředí Autokempu Betlém u Teplé.

Česko - německá skupina dětí z Breitenbrunnu,Toužimi a Nové Role se na čtyři dny zapojila do společného projektu zaměřeného na historii lázeňství.Foto: Deník / redakce redakce

Cílem projektu bylo seznámit děti s historií lázeňství západočeského regionu a umožnit jim návštěvu dvou nejvýznamnějších lázeňských měst - Karlových Varů a Mariánských Lázní. Projekt „Léčivé prameny - cesta ke zdraví " byl plánovanou akcí obou skupin. Všech čtyřicet dětí se ubytovalo v prostorách autokempu a přestože měly na svůj program pouze čtyři dny, stihly se spolu blíže poznat, spřátelit, zasportovat si a navštívit obě lázeňská města. Dozvěděly se o síle a účincích léčivých pramenů, v obou městech si prohlédly muzea, kolonády a poznaly tajemství a historii 13. pramene J. Bechera.

V blízkosti ubytování navštívily Klášter Teplá, kde viděly nádhernou knihovnu, která se pyšní více jak sto tisíci svazky knih, které jsou psány převážně v německém a latinském jazyce. Klášterní knihovna je druhou největší knihovnou u nás. V průběhu celé prohlídky areálu si děti uvědomily, jak je klášter svázán se vznikem Mariánských Lázní a současně i s rozvojem lázeňství. S velkým zájmem si děti poslechly chloubu Mariánských Lázní - Zpívající fontánu, která se rozeznívá sedm dní v týdnu, vždy v každou lichou hodinu. Rozpis jednotlivých skladeb je k dispozici na promenádní třídě, kde si každý návštěvník vybere tu, kterou by si chtěl poslechnout.

Aby si děti trochu odpočinuly od naučných výkladů, připravili si pro ně organizátoři úžasné zážitky v přírodním parku Prelát. Na závěr pobytu si všichni společně zatančili na diskotéce a při loučení tekly dokonce u některých i slzičky. Museli jsme je ujistit, že se určitě někteří z nich potkají při dalších společných projektech.

Velké poděkování patří všem sponzorům, především Euregiu Egrensis. A co si děti ze společného projektu odnesly? Poznaly nádherné prostředí světoznámých lázní, které navracejí zdraví a sílu pacientům z celého světa. Společný, i když krátkodobý pobyt, naučil děti vzájemné spolupráci, komunikaci a v mnohých případech i samostatnosti. Při setkání žáci využili všech svých jazykových znalostí, německého, anglického, ale i českého jazyka. Vědí, že tato akce není jejich poslední, ale že v příštích letech se mohou spolu potkat na dalších společných česko - německých projektech, které spřátelené školy pořádají.
ZŠ Toužim, Mgr. J. Princlová, J. Váňová


Zdroj: karlovarsky.denik.cz

Rekyl Elektro