Nový územní plán Mariánské Lázně

Územní plán se může dotknout zájmů každého občana, žijícího v našem městě a každé organizace, která na jeho území působí. Proto je důležité, aby měla veřejnost možnost aktivně se účastnit jeho vytváření. Územní plán Mariánské Lázně řeší celé správní území města (Hamrníky, Chotěnov - Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice)

Územní plán je tedy jakási „dohoda o budoucí podobě území“, tj. dohoda mezi:

 • obyvateli města
 • lidmi zvenčí mající na území jistý záměr
 • úředníky, kteří hájí veřejné zájmy

Co je územní plán?

Je základním dokumentem pro rozvoj území města, který mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek, řeší také ochranu hodnot území včetně ochrany přírody a krajiny.

 • Územní plán stanovuje podmínky pro využití celého správního území obce, tj.: Hamrníky, Chotěnov – Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice

Vydaný územní plán je závazný pro změny v území.

Proč nový územní plán?

Stávající Územní plán města Mariánské Lázně byl schválen zastupitelstvem města dne 29.10.2002 usnesením č. 1149/02 dle starého stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.).

Nový stavební zákon (183/2006 Sb.), který nabyl účinnosti 1.1.2007, a jeho následná novela omezily platnost Územních plánů schválených dle starého stavebního zákona nejdříve do 31.12.2015, novelou do 31.12.2020. Bez územního plánu budou značná omezení nejen pro rozvoj města, ale také například čerpání dotací z jednotlivých fondů.

Současně platný územní plán již neodpovídá novému stavebnímu zákonu, který přinesl řadu metodických změn, požadavků a náležitostí, které dokument zpracovaný dle původního zákona neobsahuje.

Podílejte se s městem ML na tvorbě nového územního plánu!

Termín odevzdání: nejpozději do 31.7.2017

Město společně s pořizovatelem územního plánu nabízí občanům města, podnikatelům, firmám, společnostem, sdružením a ostatní veřejnosti možnost zúčastnit se tvorby nového územního plánu již v prvotní fázi jeho pořizování, tj. "Doplňující průzkumy a rozbory" a "návrh Zadání" a to těmito způsoby:

Dotazníkové šetření
 • je anonymní
 • otázky, které dotazník obsahuje, nám pomohou podívat se na město a jeho budoucí rozvoj Vaším pohledem a společně s Vámi zformulovat problémy k řešení v územním plánu.
 • dotazník lze v elektronické podobě stáhnout na této stránce nebo si jej můžete v tištěné podobě vyzvednout na podatelně Městského úřadu Mariánské Lázně.
 • dotazník k vyplnění - stahujte zde (doc)
Podání podnětu k územnímu plánu
 • podnět k novému územnímu plánu podává vždy konkrétní osoba, je tedy nutné vyplnit základní údaje, které nám pomohou lépe identifikovat konkrétní záměr
 • podněty se týkají:
  • vlastních záměrů na změnu využití území
  • nových nápadů nebo podnětů pro budoucí rozvoj města
 • formulář na podnět lze v elektronické podobě stáhnout na této stránce nebo si jej můžete v tištěné podobě vyzvednout na podatelně Městského úřadu Mariánské Lázně.
 • formulář k vyplnění - stahujte zde (doc)

Dotazníky a podněty je možné odevzdat osobně na podatelně Městského úřadu Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, zaslat poštou na uvedenou adresu městského úřadu nebo v elektronické podobě na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termín odevzdání: nejpozději do 31.7.2017

ZDROJ: https://www.muml.cz/

Rekyl Elektro