Ukliďme Mariánské Lázně 2018

Město Mariánské Lázně se letos již potřetí účastnilo celorepublikové akce „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“. Letošní ročník nazvaný „Ukliďme okolí Mariánek“ se uskutečnil v sobotu 7. dubna.

Úklid byl zaměřen hlavně na okrajovou část Mariánských Lázní v okolí bývalé skládky a sběrného dvora, směrem na Stavební Mlýn a opačnou stranu v okolí bikrosové dráhy a prostoru bývalých kasáren.

Sraz byl v ulici U Kasáren, kde se letos sešlo rekordních 52 dobrovolníků, kterým není vzhled našeho města  a okolí lhostejný. Počasí nám letos obzvláště přálo, a tak jsme se s dobrou náladou pustili do úklidu. Byly vytvořeny dvě skupinky, které obdržely pytle na posbíraný odpad a také rukavice. Po přečtení bezpečnostních pokynů se každý vydal na svou trasu. Kromě již zmiňovaných lokalit se uklidilo také okolí vyhlídky Karola a Lesního pramene, kam se vydal uklízet pan Miklušák.

Akci také podpořily Lázeňské lesy, spol. s.r.o., ty poskytly auto a všechen posbíraný odpad byl svezen do jedné lokality, kde ho následující pracovní den posbírali zaměstnanci Technického a dopravního servisu, s.r.o., který zajistil jeho likvidaci a také se podílel na propagaci akce vylepením plakátů na plakátovací plochy ve městě.

V letošním roce se nám podařilo vysbírat 1690 kg komunálního a objemného odpadu a to zejména PET lahví, plechovek, plastu, papíru, oděvů, starý bojler a 150 ks pneumatik. Je až neuvěřitelné, co jsou lidé schopni vyhodit do přírody nebo odvést do lesa, když ve městě funguje sběrný dvůr, kam občané mohou bezplatně odvést svůj odpad. (Seznam odpadů a provozní doba sběrného dvora je uvedena na stránkách města. Pro pneumatiky je možné zase využívat sběrných míst zpětného odběru pneumatik).

Když všichni došli do cíle naplánované trasy, sešli jsme se u rozdělaného ohně, kde jsme poseděli a za odměnu si opekli buřty.  

Myslíme si, že se nám letošní ročník povedl a podařilo se nám vyčistit místa, kam sice nechodí tolik návštěvníků města, ale za to tyto cesty a místa využívají občané k relaxaci a sportovnímu vyžití jak pro jízdu na kole, tak na procházky.

Takové akce určitě mají smysl a já věřím, že se příští rok sejdeme minimálně ve stejném počtu nebo nás bude zase o něco více.

Všem zúčastněným ještě jednou moc děkujeme.

Odbor životního prostředí

Zdroj: muml.cz

Foto Josef Pavlovic

uklidme-ml-2018-1
uklidme-ml-2018-10
uklidme-ml-2018-11
uklidme-ml-2018-12
uklidme-ml-2018-13
uklidme-ml-2018-14
uklidme-ml-2018-15
uklidme-ml-2018-16
uklidme-ml-2018-17
uklidme-ml-2018-18
uklidme-ml-2018-19
uklidme-ml-2018-2
uklidme-ml-2018-20
uklidme-ml-2018-21
uklidme-ml-2018-22
uklidme-ml-2018-23
uklidme-ml-2018-24
uklidme-ml-2018-25
uklidme-ml-2018-26
uklidme-ml-2018-27
uklidme-ml-2018-28
uklidme-ml-2018-29
uklidme-ml-2018-3
uklidme-ml-2018-30
uklidme-ml-2018-31
uklidme-ml-2018-32
uklidme-ml-2018-4
uklidme-ml-2018-5
uklidme-ml-2018-6
uklidme-ml-2018-7
uklidme-ml-2018-8
uklidme-ml-2018-9

Rekyl Elektro