• Aktuality

Mariánské Lázně - Velké štěstí měl sedmatřicetiletý muž, který se v Mariánských Lázních pokusil o sebevraždu.

Mariánské Lázně. Město lázeňské, město pramenů, město turistů, město kultury, město umění, město naše. Město, ve kterém si každý najde čas se na chvíli zastavit, zamyslet se, odpočinout si. Každý může jen tak jít kolonádou a nasávat čerstvý vzduch a čerpat energii. Poslouchat hudbu, i ticho. Ale když se nad tím zamyslíme, ticho může být všude, ale hudby není nikdy dostatek.

V sobotu 15. Července proběhl další ročník úspěšného běžeckého závodu spa run. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 160 běžců z celé České republiky i Německa.

11.7.2017 proběhlo 28. zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně. Na tomto mimořádném a v době dovolených svolaném zastupitelstvu se řešily dvě velmi zásadní záležitosti pro naše krásné město. Aktuální stav radnice a budoucnost její rekonstrukce a navýšení peněz na provoz nemocnice. Podívejte se na krátkou reportáž našeho magazínu, záznam z proběhlého jednání a přiložený seznam usnesení.

Územní plán se může dotknout zájmů každého občana, žijícího v našem městě a každé organizace, která na jeho území působí. Proto je důležité, aby měla veřejnost možnost aktivně se účastnit jeho vytváření. Územní plán Mariánské Lázně řeší celé správní území města (Hamrníky, Chotěnov - Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice)