DiS. Jiří Škroch

jiri skroch

podporuji otevřenost a informovanost široké veřejnosti, ale dovolím si za sebe podotknout, řada otázek je trochu neurčitá, řazení ne úplně sourodé a obávám se, že množství otázek, a především pak odpovědí, pro občana může být těžko stravitelné.

Dovolím si za Změnu pro Mariánské Lázně odpovědět takto:

T. G. Masaryk říkal, že kritika není negace, tím bychom se mohli začít inspirovat i v našem městě.Stejně jako v životě soukromém, tak i v životě veřejném se něco povede, něco nikoliv. Důležité je umět si přiznat chybu a věci napravit. Změna navrhuje upustit od megalomanských vizí a vrátit ke smysluplným investicím. Úspory v rozpočtu lze hledat v nerozvážných výdajích, jako je např. cesta k soukromé firmě za městské miliony. Ve všech strategických oblastech podporujeme uvážená a koncepční rozhodnutí, která vzejdou z relevantních dat a čísel. Změna preferuje na všech úrovních osobní jednání, ať se jedná o občana, vlastníka zdravotnického zařízení nebo kohokoliv jiného. Do pozice lídra jsem byl navržen pravděpodobně z důvodu dlouhodobého zájmu a slušné znalosti komunálního dění a schopnosti komunikace. Osobně bych byl spokojen, kdyby byli do zastupitelstva zvoleni lidé rozumní, kvalifikovaní a sečtělí,  kteří mají městu co nabídnout. 

1. Česká pirátská strana
1. Česká pirátská strana
2. Komunistická str.Čech a Moravy
2. Komunistická str.Čech a Moravy
3. Občanská demokratická strana
3. Občanská demokratická strana
4. Město lidem
4. Město lidem
5.Volba pro lidi
5.Volba pro lidi
6. Město sobě
6. Město sobě
7. ANO 2011
7. ANO 2011
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
9. Změna pro Mariánské Lázně
9. Změna pro Mariánské Lázně
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
Rekyl Elektro