Ing. arch. Miroslav Míka

miroslav mika

Jméno a příjmení

Míka Miroslav

Za kterou stranu kandidujete?

Město Lidem

Rádi bychom Vás požádali o krátké představení:(Napište nám pár vět o sobě. Kdo jste, co děláte atd…)

architekt 55 let, v zastupitelstvu 2x v opozici a 2x v koalici, v městské radě 2x. Své působení v ČSSD jsem ukončil také proto, že pro volby do zastupitelstva bylo podmínkou lustrační osvědčení. I když ho mám, odmítl jsem ho předložit, když ho nemusí předkládat ani předseda vlády.

Jako jednička kandidátky, jste také kandidátem na starostu? V čem jste jiní, než ostatní kandidáti na starostu? V čem vynikáte?

Ve znalosti procesů na radnici, podrobné znalosti rozvojových dokumentů města, schopnosti koordinovat nově vznikající územní plán a městské investice. Mám připraveny návrhy na posílení příjmu rozpočtu o 30 milionů bez prodeje majetku.

Jaká je Vaše jazyková vybavenost?

německy, rusky

Žijete v tuto chvíli aktivně v Mariánských Lázních?

Ano. Mám projektový atelier se zaměstnanci, kteří vytváří projekty a územní plány zaměřené na region, okolní obce a naše město.

Účastníte se společenského života města? Pokud ano, které akce navštěvujete, případně jste navštívil(a) za poslední měsíc.

V kultuře v poslední době - Chopinův festival, Filmový festival, Galakoncert na kolonádě, vernisáž grafika Suchánka v Muzeu, kino .... nemyslím si že další výčet je nutný, společenských akcí jsou za rok na stovky. Věrné publikum je tak trochu místní komunitou.

Jaký je Váš názor na prodej nemocnice před několika lety?

Otázka je nepřesná. Asi myslíte ztrátu majority. Máme 13% podílu. Na zastupitelstvu jsem tehdy navrhoval neprodávat a místo toho navýšit podíl města - bohužel návrh neprošel. Ztráta majority byla chyba, která se těžko napravuje.

Jaký je Váš názor na nynější fungování nemocnice?

Máme jako sdružení připraven plán jak podíl navýšit a stabilizovat prodělečné zařízení. K dnešnímu stavu ? Smekám před celým personálem, který se snaží chod zařízení držet na nejlepší možné úrovni.

Jaký je Váš plán pro nemocnici na další čtyři roky, pokud budete zvolen?

Plán je na osm až deset let a bude představen v našem volebním programu. Je konkrétní a realizovatelný, ovšem pouze se zastupiteli, kteří nebudou zatajovat podstatné informace, tak jako v posledních 4 letech.

Jakým způsobem budete řešit stav chátrajících budov v Mariánských Lázních?

Za prvé město musí jít příkladem jiným investorům. Jinak nemá právo je pokutovat za nekonání řádné údržby. Opravit radnici po etapách, zachránit uvnitř zničený LIL , dům Chopin přeměnit v místo setkávání spolků a místních komunit. Je ostuda, že se zastupitelé nechali donutit k postupnému rozmetání radice na pět stanovišť. Takto nemáme nárok na vstupenku do Unesco .

Zachováte v případě svého zvolení pravidelné reporty starosty na sociálních sítích?

Pravidelné reporty ano. Ale souběžně musí být zveřejněn i zápis z rady a zastupitelstva, aby se nestávalo, že si členové rady předbíhají v přivlastnění si nějaké zásluhy, myšlenky , která navíc nemusí být ani realizovatelná. ( kruháč, průmyslová zóna, parcely pro rodinné domy, budování nové radnice....)

Jakým způsobem by měla radnice komunikovat se svými občany?

Adresně. obecné řeči jsou pouhé budování PR. Občané mají právo na konkrétní informace dříve než je zbrkle schválí rada, či zastupitelé. potom vznikají překvapení jako nefunkční parkovací systém. Technika umožňuje zasílání vyžádaných informací z určité oblasti přímo na e-mailovou adresu ( kultura. sport, akce, veřejné zakázky, dopravní omezení, údržba, informace škol apod)

Jakým způsobem by měla být řešena Městská doprava ML po skončení životnosti trolejbusů?

Dotace na trolejovou dopravu se nepodařilo získat, máme příliš čisté město. Ostravsko si ji zaslouží jistě více. My se budeme muset snažit přejít na elektrobusy z vlastních prostředků. Nový ředitel MHD připravuje optimalizaci stávajícího provozu. Cílem našeho sdružení je zavedení hromadné dopravy zdarma a snížit tak tlak na parkování, na investice do odstavných ploch a snížit dopravní zatížení komunikací. Zjednodušit život obyvatelům i návštěvníkům a nakonec i snížit provozní náklady MHD.

Víte jaký je plat starosty města? Přijde vám adekvátní k této pozici?

Ano. Víc než dostatečný.

Jaké místo v našem městě máte nejraději a proč?

V každé ročním období jiné. V parném létě lesoparky až po Kladskou. na podzim scenérii kolem Rudolfky, v zimě běžky na golfu a okolí a na jaře petrklíče a blatouchy v Pottově údolí. Léty ověřeno s mými třemi dětmi.

Kam byste vyrazil(a) na ideální dovolenou a jak by měla být dlouhá?

Kamkoliv na kole s přáteli. Zahraničí není podmínkou, stejně atraktivní jsou jihočeské rybníky nebo jihomoravská vinná stezka.

Nahlásil(a) byste pokus o korupci?

Již jsem se s tím setkal. Důrazně jsem odmítl jakoukoli další spolupráci. Důkaz by byl tvrzení proti tvrzení. Lumpové se většinou nenechají nachytat tak snadno.

Budou mít občané možnost dozvědět se s kým jednáte?

Ano. Denní program není žádnou tajností. Radnice čítající více než 100 úředníků musí mít jistotu, že každý je na svém místě a dělá očekávatelné věci.

Zveřejníte své telefonní číslo?

603715962

Jak bude vypadat vašich prvních sto dnů v případě, že budete zvoleni za starostu nebo místostarostu?

Rozdělení zapomenutých kompetencí a odpovědností každému ze stovky spolupracovníků. Optimalizace provozu radnice a příspěvkovek. Úřad a městské služby musí pracovat bezproblémově. Potom teprve bude čas na další rozvoj, který se v dnešním zmatku moc nevydařil.

Co uděláte jako první pracovní věc po jmenování do této funkce zastupitelstvem města?

Poděkuji a složím slib.

Kde v rozpočtu byste chtěli ušetřit peníze? (dotaz pana Junka z facebooku)

Šetření není populární pokud nemá smysl. Většinu rozpočtu pohltí vlastní provoz, režie a mzdy. Na investice a seriozní údržbu se nedostává. V minulosti se prodával majetek. To se to žilo. Už není skoro co prodávat a tak současně s rozumnými náklady je nutno hledat nové zdroje příjmů bez prodeje majetku. Máme připraveny stabilní příjmy zvýšené o více než 30 milionů.

Jste obeznámen/a se strategickým plánem města do roku 2031?

Ano. Zatím moc akademický.

Je něco v tomto strategickém plánu co byste chtěl(a) změnit, doplnit?

Chybí specifikovat konkrétní odpovědnost za jednotlivé cíle. Bez realizačního týmu nic nevznikne. Nedostatečná identifikace s úkoly byl hlavní důvod, proč nebyl plněn plán předchozí.

Které části strategického plánu podporujete?

Stabilizace obyvatel - přípravou pozemků pro rodinné domky ( přes 170 parcel) a malometrážních startovacích bytů. Zajištění podmínek pro obnovení lokálních center se službami v sídlištích. Důležité jsou body jako Doplnění školní družiny v Úšovicích , městský areál volného času na ploché dráze, vyřešení cyklostezek, dopravní opatření sledující odlehčení chebské křižovatce , příjezdu od Velké Hleďsebe i dokončení chodníků Na Voře, do Sklářů a Hamrníků.

S jakým volebním výsledkem byste byl/a spokojen/a?

S koalicí, která se nebude bát odpovědnosti, Každý ze zastupitelů s přesně vymezenou oblastí působení, tak aby i občané věděli, na koho se mají obracet ( kultura, sport, cestovní ruch a lázeňství, investice, údržba, sociální oblast, školství, zdravotnictví, bezpečnost, doprava, životní prostředí, územní plán a další pokud bude více než jedenácti členná)

1. Česká pirátská strana
1. Česká pirátská strana
2. Komunistická str.Čech a Moravy
2. Komunistická str.Čech a Moravy
3. Občanská demokratická strana
3. Občanská demokratická strana
4. Město lidem
4. Město lidem
5.Volba pro lidi
5.Volba pro lidi
6. Město sobě
6. Město sobě
7. ANO 2011
7. ANO 2011
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
9. Změna pro Mariánské Lázně
9. Změna pro Mariánské Lázně
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
Rekyl Elektro