Ing. Dušan Vítek

dusan vitek

Jméno a příjmení

Dušan Vítek, Ing.

Za kterou stranu kandidujete?

VOLBY 2018, koalice hnutí VOK a STAN, naše kandidátní listina má číslo 10, inu, to nejlepší nakonec.

Rádi bychom Vás požádali o krátké představení:(Napište nám pár vět o sobě. Kdo jste, co děláte atd…)

Ptáte se, co dělám? V tuto chvíli odpovídám společně s Liborem Haasem, IT technikem, trojkou na naší kandidátce, a panem Ing. Vladislavem Trávníčkem, naší šestkou, na vaše otázky. Tedy na otázky, které jsme obdrželi od dvojky na kandidátce Pirátské strany. Koneckonců MAG ML je informačním kanálem této strany, a pokud jsem to správně pochopil, tak bychom se měli vyjádřit k věcem, se kterými jste si nevěděli rady. A co dělám, když zrovna neodpovídám? Dohlížím na evropské peníze, o těch hezkých příbězích spojených s nimi se moc nemluví, i když je jich většina, pro media jsou zajímavé ty smutné. A bohužel některé z nich se odehrávaly i v Mariánských Lázních.

Jako jednička kandidátky, jste také kandidátem na starostu? V čem jste jiní, než ostatní kandidáti na starostu? V čem vynikáte?

Začali jsme kopat základy a vy se ptáte, kam pověsíme obrazy. Volič je suverén, ten rozhodne, která strana ponese největší odpovědnost. Než funkce je pro mne důležitější být součástí kvalitního týmu, který bude orientován na budoucnost tohoto města a ve kterém nebude místo pro osobní zájmy. Technicky vzato na uvolněnou funkci přejít mohu, můj profesní život to neohrozí a finančně jsem nezávislý.

Jaká je Vaše jazyková vybavenost?

Nepochybně je jazyková vybavenost v dnešní době důležitá, ale v tuhle chvíli se město potřebuje vymanit ze setrvačnosti a z letargie, se kterou se vám během vašeho působením na radnici nepodařilo nic udělat. Víc, než jazykově vybaveného starostu město potřebuje někoho, kdo opravdu umí řídit, kdo má znalosti a zkušenosti, kdo umí analyzovat, kdo ví, že součástí řízení je i kontrola úkolů. To myslím, ovládám o trochu lépe než angličtinu, kterou se běžně domluvím. Pochopitelně každý z nás tří, kteří teď sedíme nad vašimi otázkami, se alespoň jedním cizím jazykem domluvíme.

Žijete v tuto chvíli aktivně v Mariánských Lázních?

Nevím, k čemu ta otázka směřuje. Chcete vědět, zda bych jako starosta dojížděl do práce z Rájova, jak to praktikoval pan exstarosta Král, nebo z Velké Hleďsebe, jak to měl pan exstarosta Třešňák? Můj příběh je trochu jiný, v roce 1998 jsem se začal zabývat řízením a kontrolou projektů financovaných z evropských peněz, a dělám to dodnes. Nepracuji v Mariánských Lázních, ale na rozdíl od jiných tu mám svou postel, svůj kartáček na zuby a dokonce i postele pro vnoučata, když přijedou z velké dálky jednou za rok za dědou. Abych opustil práci, kterou dělám už 20 let a mám ji rád, k tomu bych musel mít silný důvod. Tím pro mne toto město je.

Účastníte se společenského života města? Pokud ano, které akce navštěvujete, případně jste navštívil(a) za poslední měsíc.

Kolik současných radních a zastupitelů bylo na letošním zahajovacím koncertu Chopinova festivalu? Kolik současných zastupitelů a radních se zajde alespoň jednou za měsíc podívat o víkendu na kolonádu, aby viděli, jak nám vzkvétá lázeňství?

Jaký je Váš názor na prodej nemocnice před několika lety?

Já myslím, že je dnes už úplně jedno, jaký na to mám názor. Hodně se o tom řeklo, hodně napsalo, pokud někdo měl informaci, že v tom byla nějaká levota, měl to říci nahlas.     Napadá mne řada zajímavějších otázek. Když před lety klekla nemocnice v Plané, proč město nevyvinulo dostatečné úsilí, aby mariánskolázeňská nemocnice byla spádovou i pro část okresu Tachov? I v malém územním dopadu je založen problém této relativně malé nemocnice, kdyby obsluhovala větší území, hned by hospodaření vypadalo jinak. Nebo když nemocnice jako historický majetek připadla městu, proč město neusilovalo o její zařazení do sítě krajských nemocnic?

Jaký je Váš názor na nynější fungování nemocnice?

Odpověď stažena do vyjádření všech stran.

Jaký je Váš plán pro nemocnici na další čtyři roky, pokud budete zvolen?

Minimálně udržet současný stav, v každém případě zlepšit akutní péči. A vůbec nejlepší by bylo, kdyby se podařilo obnovit porodnici.

Jakým způsobem budete řešit stav chátrajících budov v Mariánských Lázních?

No, když už máme v parlamentu pana poslance Třešňáka, tak se budeme snažit ho přesvědčit, že je třeba naplnit článek 11 Listiny základních práv a svobod, a to, že vlastnictví zavazuje. Tedy aby bylo přijato zákonné ustanovení, které řekne, že když někde stojí 10 let neudržovaná budova, má obec (kraj, stát?) právo navrhnout soudu, aby zrušil vlastnické právo a za úhradu převedl tuto budovu do jejího vlastnictví. Když někdo neplní povinnosti z ústavy, a listina práv a svobod je její součástí, tak by neměl požívat její ochrany, vlastnictví by mělo být nedotknutelné pouze tehdy, pokud jsou plněny povinnosti s ním spojené. Město může řešit jen to, co vlastní. A za situace, kdy se nedokáže pořádně starat o svůj majetek, viz budova radnice, není v pozici, kdy by mohlo školit jiné vlastníky.

Zachováte v případě svého zvolení pravidelné reporty starosty na sociálních sítích?

Myslíte ty opisované materiály pro jednání rady, které tam dává pan starosta Kalina? Pro seriózní informace by měl být primárně používán web města, jen tam k tomu musí být rubrika. I s propojením na facebook. Každý není povinen ho mít a ne každému se chce do té někdy i žumpy vstupovat. Od té doby, co mne tam urážel pan nyní starosta Kalina, se mi tam také moc nechce. Ale řekl jsem si – orel much nelapá – a od té doby nemám problém a občas tam nakouknu.

Jakým způsobem by měla radnice komunikovat se svými občany?

Starosta není jen starostou svých přátel na facebooku, jak se nám to snažíte předvádět. Jinak je to na hodně dlouhou odpověď, která se dá shrnout slovem "Aktivně". Ne hora k Mohamedovi, ale Mohamed musí přijít k hoře (arabské přísloví, s islámem to nemá moc společného). Tedy ptát se občanů na jejich názory na řešení různých veřejných záležitostí také prostřednictvím spolků, zaměstnavatelů, různých klubů apod.

Jakým způsobem by měla být řešena Městská doprava ML po skončení životnosti trolejbusů?

Trolejbusy ve městě, to je záležitost pro referendum. Tedy zda zachovat trolejbusy za určité investiční a provozní peníze, nebo jiná doprava za jiné peníze. V každém případě musí být s odpovídajícími ekologickými parametry.     Trolejbusy už mají svou životnost víceméně za sebou, je proto potřeba přestat s nimi jezdit zbytečně, například do Velké Hleďsebe, máme svých starostí dost. Nicméně když není veřejně dostupný tedy transparentní údaj o tom, na kolik přijde 1 osobokilometr, je těžké se k čemukoli vyjadřovat.

Víte jaký je plat starosty města? Přijde vám adekvátní k této pozici?

Politika je spousta práce pro lidi s nejrůznějšími potřebami, představami a názory, a protože není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, tak se politik dočká spíše nevděku, protože spokojení většinou spokojeně mlčí. Na rozdíl od nespokojených. Dá se proti tomu postavit adekvátní plat? Já nevím, asi těžko. A tak beru věci takové, jaké jsou.

Jaké místo v našem městě máte nejraději a proč?

Je jich víc, namátkou okolí Ferdinandky.

Kam byste vyrazil(a) na ideální dovolenou a jak by měla být dlouhá?

Na klidné místo, kde není internet a kam by mi nechodily podobné otázky.

Nahlásil(a) byste pokus o korupci?

To musíte napřed říci, co je podle vás korupce.     Podle mne je na hraně korupce, když firma, která má s městem dlouhodobý kontrakt, cpe vybraným zastupitelům peníze za práci, kterou mají dělat jako zastupitelé. To bych nahlásil, ale jiní to vidí jinak. Je to především věcí jejich morálky.

Budou mít občané možnost dozvědět se s kým jednáte?

Ano. Nicméně není ani tak důležité, s kým jednáte, ale o čem a zda beze svědků či s někým. Především by nikdo neměl jednat sám.

Zveřejníte své telefonní číslo?

 

Jak bude vypadat vašich prvních sto dnů v případě, že budete zvoleni za starostu nebo místostarostu?

Ještě k předchozí otázce - A jak jste si opatřili mou soukromou e-mailovou adresu? Služební číslo má být na stránkách města, pokud město platí někomu telefon, toto číslo musí být veřejné. Pan starosta Kalina zřejmě nemá služební mobil, resp. město mu mobilní telefon neplatí, protože ho na stránkách města nemá. Nebo je to jinak? A teď k těm 100 dnům - Při koulovačce rozbijeme něco na kolonádě, hodiny už to mají za sebou, ty sejmul pan Vojtěch Franta, když byl starostou, tak si vybereme jiný cíl. A krom toho začneme realizovat to, co nyní občanům města říkáme. Ne turisté, ne hoteliéři, ne lufťáci, ale občané tohoto města jsou pro nás na prvním místě. A musí mít výhody proti těm, kteří užívají plnými hrstmi městem zajišťované a placené služby, ale nepřispívají na ně.

Co uděláte jako první pracovní věc po jmenování do této funkce zastupitelstvem města?

Do jaké funkce? A pokud do nějaké, tak začneme vymetat kostlivce ze skříní, a nejen slovy.

Kde v rozpočtu byste chtěli ušetřit peníze? (dotaz pana Junka z facebooku)

Na dotacích, třeba pro Šviháka, pak také na přímé i nepřímé podpoře cestovního ruchu, dává se tam víc, než se vybere na poplatcích. A hlavně na systematickém a řízeném hospodaření města, není možné, aby město během tří měsíců objednalo bez soutěže u jedné firmy tři podobné produkty celkově za ¼ milionu korun, to se musí přece soutěžit.

Jste obeznámen/a se strategickým plánem města do roku 2031?

Ano.

Je něco v tomto strategickém plánu co byste chtěl(a) změnit, doplnit?

Nad pohrobky pana exstarosty Vojtěcha Franty bude třeba se vážně zamyslet.

Které části strategického plánu podporujete?

Především udržení počtu obyvatel, ale ty nerealizovatelné nápady, co tam k tomu jsou, je třeba seriózně přepracovat.

S jakým volebním výsledkem byste byl/a spokojen/a?

Když vás porazíme (smajlík ! ).

1. Česká pirátská strana
1. Česká pirátská strana
2. Komunistická str.Čech a Moravy
2. Komunistická str.Čech a Moravy
3. Občanská demokratická strana
3. Občanská demokratická strana
4. Město lidem
4. Město lidem
5.Volba pro lidi
5.Volba pro lidi
6. Město sobě
6. Město sobě
7. ANO 2011
7. ANO 2011
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
9. Změna pro Mariánské Lázně
9. Změna pro Mariánské Lázně
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
Rekyl Elektro