Ing. Martin Kalina

martin kalinaJméno a příjmení

Ing. Martin Kalina      

Za kterou stranu kandidujete?

Česká pirátská strana, která patří mezi nejotevřenější strany na české politické scéně.

Rádi bychom Vás požádali o krátké představení:(Napište nám pár vět o sobě. Kdo jste, co děláte atd…)

Jsem rodákem z Mariánských Lázní, kde jsem vyjma let studií strávil celý můj život, tedy 34 let. Vystudoval jsem fakultu ekonomickou na ZČU, kde jsem získal titul inženýra. V současné době působím na městě jako starosta.

Jako jednička kandidátky, jste také kandidátem na starostu?

Ano, je tomu tak. V rámci mé pozice na kandidátce s touto možností počítám a jsem plně připraven funkci starosty zastávat i nadále.

V čem jste jiní, než ostatní kandidáti na starostu? V čem vynikáte?  

Ze všech lídrů jednotlivých kandidátek jsem nejmladší, což ale nevnímám jako handicap, právě naopak. Myslím, že by měli město vést mladí lidé s vizí. Nejsem také žádným způsobem spjat s jakýmikoli podnikatelskými strukturami v našem městě a nenechám se snadno ovlivnit.

Jaká je Vaše jazyková vybavenost?         

Hovořím plynně anglicky a německy a pomalu se učím i ruskému jazyku.

Žijete v tuto chvíli aktivně v Mariánských Lázních?      

Ano, bydlím na ulici Boženy Němcové v nájemním bytě.

Účastníte se společenského života města?

Ano. Před mým zvolením do funkce starosty jsem se společenského života ve městě samozřejmě účastnil také, ale je třeba přiznat, že s nástupem do funkce se tento aspekt mého života stal významnějším.

Pokud ano, které akce navštěvujete, případně jste navštívil(a) za poslední měsíc. 

Těch akcí byla celá řada - z nejvýznamnějších je určitě třeba zmínit 59. Ročník Chopinova festivalu, dále 3. Ročník marienbad film festivalu, byl jsem také na otevření vernisáže a výstavy exlibris v městském muzeu nebo na letním galakoncertu našeho západočeského symfonického orchestru na kolonádě, konaného 29.8. . Pravidelně chodím také na domácí zápasy fotbalové viktorky a pořádali jsme také pirátskou stezku, na kterou podle mých odhadů přišla snad polovina dětí z Mariánek.

Jaký je Váš názor na prodej nemocnice před několika lety?   

Podle mě k němu nemělo vůbec dojít. Město mělo jednat s Krajem o zapojení naší nemocnice do krajské sítě a o podpoře zdravotnictví v Mariánských Lázních.

Jaký je Váš názor na nynější fungování nemocnice?

Určitě se nejedná o ideální stav, ale pro obyvatele města je zajištěna alespoň fungující pohotovost, kterou město ročně dotuje nemalými částkami. Snažíme se vyvíjet soustavný tlak na vedení KV Kraje, aby začlenilo naší nemocnici do krajského systému, ale prozatím zůstávají naše žádosti nevyslyšeny.           

Jaký je Váš plán pro nemocnici na další čtyři roky, pokud budete zvolen?  

Musíme apelovat na vedení KV Kraje v čele s nástupcem/nástupkyní paní Vildumetzové, aby splnilo slib, který Pirátům dalo při sestavování krajské koalice - tedy že podmínkou našeho vstupu do ní je zvýšená pozornost otázce mariánskolázeňského zdravotnictví a začlenění nemocnice do krajské sítě.

Jakým způsobem budete řešit stav chátrajících budov v Mariánských Lázních?   

V rámci současné právní úpravy je to poměrně problematické, ale do sněmovny se připravuje nový památkový zákon, který by měl umožnit vytvoření silnějšího tlaku na majitele těchto objektů, aby jej nenechali chátrat. Prostě pokuty budou snad vyšší než případný užitek z chátrající budovy.

Zachováte v případě svého zvolení pravidelné reporty starosty na sociálních sítích??

Samozřejmě. Otevřenost a pravidelné informování občanů by mělo být základem každé radnice a to bez ohledu na tom, kdo na ní momentálně sedí. Politik musí s občany komunikovat neustále, ne jen 30 dní volební kampaně.

Jakým způsobem by měla radnice komunikovat se svými občany?

Současně nastavený systém zavedený Piráty je, myslím, dobrý. Otevřená zastupitelstva a jednání všech odborných komisí, pravidelná káva se starostou a informování na sociálních sítích, veřejný kalendář. To vše přispívá k dobré informovanosti občanů města a to je základ dobrého fungování a synergie města a lidí, kteří v něm žijí.

Jakým způsobem by měla být řešena Městská doprava ML po skončení životnosti trolejbusů? 

Město by mělo i nadále klást důraz na bezemisní hromadnou dopravu. Na jednom ze zastupitelstev v tomto volebním období bylo také přijato usnesení, ve kterém zastupitelé deklarovali požadavek zachování trolejbusové dopravy ve městě. Velkou komplikací bylo odmítnutí naší žádosti o dotaci na pořízení nového vozového parku, nicméně tuto snahu nevzdáváme. Pokud se ale nenajde možnost čerpat dotaci, bude muset město přistoupit k obnově vozového parku samo.

Víte jaký je plat starosty města? Přijde vám adekvátní k této pozici?

Ano, je to 66.647,-Kč hrubého, tedy 47.974,-Kč čistého. Plat mi přijde více než dostatečný.

Jaké místo v našem městě máte nejraději a proč?        

Je opravdu těžké vybrat jedno místo. Ale kdybych měl opravdu jmenovat, tak to musí být jednoznačně kolonáda v čele se zpívající fontánou - zejména noční produkce, kdy se k hudbě a tanci vody přidává i světelný balet, je nezapomenutelná. Opravdu rád také chodím na fotbal a se studeným pivem v ruce sledovat v horkém dni divizní zápas je krásný odpočinek.

Kam byste vyrazil(a) na ideální dovolenou a jak by měla být dlouhá?          

Už několik let plánuji zahraniční dovolenou, ale vždy nakonec zvítězí Mariánské Lázně. Chodím do okolí na houby, posedím s dobrou knihou na zahrádce některé z restaurací, nebo si zajdu na Lido se vykoupat. Proč jezdit tisíce kilometrů daleko, když nejkrásněji je tady?! A k dovolené mi stačí 1 týden, další už se začínám nudit a zjišťuji, co se děje v práci.

Nahlásil(a) byste pokus o korupci?

Ano! Korupce je naprosto nepřijatelný fenomén podkopávající základy společnosti. Považuji ji za jeden z nejzávažnějších zločinů, protože korupčním jednáním odpovědného politika nebo úředníka vzniká škoda všem občanům.           

Budou mít občané možnost dozvědět se s kým jednáte?

Ano, stejně jako před čtyřmi lety budeme z povolebních jednání pořizovat zápisy, které budeme poté zveřejňovat. Pokud se jedná o můj pracovní kalendář, ten i nadále zůstane veřejně dostupný veřejně.           

Zveřejníte své telefonní číslo?      

Služební číslo jistě, ale se soukromým bych byl opatrnější.

Jak bude vypadat vašich prvních sto dnů v případě, že budete zvoleni za starostu nebo místostarostu?        

Mám výhodu, že se nebudu muset nijak složitě adaptovat na práci starosty, jen na spolupráci s nově složeným zastupitelstvem a Radou. Mám již dokonce na listopad naplánováno několik schůzek, které ale nebyly mou iniciativou, ale byly naplánovány z popudu protistrany. Vždy jsem poděkoval za projevenou důvěru, že ve volbách obstojíme a termín akceptoval. Bude potřeba se intenzivně věnovat přípravě rozpočtu na další fiskální rok a chci iniciovat několik důležitých jednání, týkajících se městské hromadné dopravy, situace v DPS nebo spolupráce města s Krajem.

Co uděláte jako první pracovní věc po jmenování do této funkce zastupitelstvem města?           

Budu jako předsedající pokračovat v programu zastupitelstva. Ne, zcela vážně - jako první věc musíme převolit nebo potvrdit stávající mandát jednotlivým výborům a komisím coby poradním orgánům rady, aby byl zajištěn hladký přechod mezi volebními obdobími. Pak se budeme moci pustit do tvrdé práce, která nás následující 4 roky čeká.

Kde v rozpočtu byste chtěli ušetřit peníze? (dotaz pana Junka z facebooku)

Ušetřit se dá významně tím, že město dohlédne na řádné podání žádosti o dotace na lůžka v našem domu s pečovatelskou službou, kde došlo během posledních 2 roků k pochybením, jejichž následkem bylo vyřazení části lůžek z krajského systému. Spíše než šetřit je ale potřeba více vydělávat tam, kde to jde. Například za pronájem golfového hřiště dostává město ročně 50 tisíc korun, přičemž ještě v roce 2012 se jednalo o 1,5 milionů. Očekáváme také zvýšení příjmů z parku Boheminium po roce 2020, kdy končí stávající nájemní smlouva. Nejvýznamnějším příjmem do rozpočtu by ale jednoznačně bylo případné navýšení ubytovacího poplatku, který se již zhruba 30 let nezměnil. Hovoříme zde zhruba o 30 milionech korun ročního příjmu navíc.           

Jste obeznámen/a se strategickým plánem města do roku 2031?

Ano, tvorbu tohoto strategického dokumentu jsme nakonec iniciovali. Snažili jsme se ho tvořit ve spolupráci s občany a tak, aby nebyl obrazem krátkodobých politických cílů, ale dlouhodobých vizí obyvatel města a dokumentem, který by pomáhal rozvoji Mariánských Lázní.         

Je něco v tomto strategickém plánu co byste chtěl(a) změnit, doplnit?

Na strategickém plánu se pracovalo poslední 4 roky, rozhodně ssi nemyslím že je tam něco zapotřebí měnit, ale berme v potaz že je to živý dokument, který se vyvíjí spolu s městem.           

Které části strategického plánu podporujete?   

V podstatě všechny, já osobně velmi kvituji kapitolu - Kvalita života, od toho si myslím, že se odvíjí i všechny ostatní.

S jakým volebním výsledkem byste byl/a spokojen/a?

Spokojen bych byl, kdyby jsme obhájili svůj stávající mandát a získali 5 zastupitelů. Ještě přijatelná by pro mne byla situace, ve které bychom měli 4 zastupitele. Cokoli horšího bych považoval za volební neúspěch.

1. Česká pirátská strana
1. Česká pirátská strana
2. Komunistická str.Čech a Moravy
2. Komunistická str.Čech a Moravy
3. Občanská demokratická strana
3. Občanská demokratická strana
4. Město lidem
4. Město lidem
5.Volba pro lidi
5.Volba pro lidi
6. Město sobě
6. Město sobě
7. ANO 2011
7. ANO 2011
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
9. Změna pro Mariánské Lázně
9. Změna pro Mariánské Lázně
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
Rekyl Elektro