Ing. Zbyněk Martinek

zbynek martinek

Jméno a příjmení

Ing. Zbyněk Martinek

Za kterou stranu kandidujete?

Volba pro lidi / VPL /

Rádi bychom Vás požádali o krátké představení:(Napište nám pár vět o sobě. Kdo jste, co děláte atd…)

ženatý, 2 dospělé dcery, VŠ, zaměstnání : Sady, lesy a zahradnictví hl. m. Prahy, Agrokombinát Cheb, starosta města, dosud OSVČ

Jako jednička kandidátky, jste také kandidátem na starostu? V čem jste jiní, než ostatní kandidáti na starostu? V čem vynikáte?

neznám ostatní kandidáty, v čem vynikám je úplně jedno, neboť rozhodne volič a následně zastupitelstvo

Jaká je Vaše jazyková vybavenost?

žádné dokonalé / v mládí studium ruštiny, němčiny, angličtiny /

Žijete v tuto chvíli aktivně v Mariánských Lázních?

ano a doufám, že ještě budu

Účastníte se společenského života města? Pokud ano, které akce navštěvujete, případně jste navštívil(a) za poslední měsíc.

miluji divadlo / činohru /, jezdíme mimo M.L. neboť se domnívám, že je zde kultura pro jinou klientelu, aktivity jsou spíše lázeňských domů

Jaký je Váš názor na prodej nemocnice před několika lety?

katastrofa a hazard s lidským zdravím

Jaký je Váš názor na nynější fungování nemocnice?

Je velmi omezené

Jaký je Váš plán pro nemocnici na další čtyři roky, pokud budete zvolen?

v každém případě zachovat provoz a podle možnosti postupné rozšíření

Jakým způsobem budete řešit stav chátrajících budov v Mariánských Lázních?

důsledně apelovat na majitele, aby si plnili své povinnosti

Zachováte v případě svého zvolení pravidelné reporty starosty na sociálních sítích??

ano

Jakým způsobem by měla radnice komunikovat se svými občany?

setkání se starostou, přes sociální sítě

Jakým způsobem by měla být řešena Městská doprava ML po skončení životnosti trolejbusů?

Budeme prosazovat zachování ekologické dopravy

Víte jaký je plat starosty města? Přijde vám adekvátní k této pozici?

nevím ani mě to nezajímá

Jaké místo v našem městě máte nejraději a proč?

okolí Ferdinandova pramene a než zničili partie u Lesního pramene. Pro krásné a ojedinělé přírodní scenérie

Kam byste vyrazil(a) na ideální dovolenou a jak by měla být dlouhá?

nejlépe nikam, nebo v ČR co nejkratší

Nahlásil(a) byste pokus o korupci?

nemusel bych, neboť nepřipustím korupční situaci a případné následné vydírání

Budou mít občané možnost dozvědět se s kým jednáte?

nejde to ve všech případech

Zveřejníte své telefonní číslo?

739083847

Jak bude vypadat vašich prvních sto dnů v případě, že budete zvoleni za starostu nebo místostarostu?

podle situace

Co uděláte jako první pracovní věc po jmenování do této funkce zastupitelstvem města?

seznámení se s jednotlivými odbory

Kde v rozpočtu byste chtěli ušetřit peníze? (dotaz pana Junka z facebooku)

v důsledné kontrole výběrových řízení a jejich realizace

Jste obeznámen/a se strategickým plánem města do roku 2031?

an o

Je něco v tomto strategickém plánu co byste chtěl(a) změnit, doplnit?

aktualizovat

Které části strategického plánu podporujete?

aktualizovaný

S jakým volebním výsledkem byste byl/a spokojen/a?

číslicí končící na ..sát

1. Česká pirátská strana
1. Česká pirátská strana
2. Komunistická str.Čech a Moravy
2. Komunistická str.Čech a Moravy
3. Občanská demokratická strana
3. Občanská demokratická strana
4. Město lidem
4. Město lidem
5.Volba pro lidi
5.Volba pro lidi
6. Město sobě
6. Město sobě
7. ANO 2011
7. ANO 2011
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
9. Změna pro Mariánské Lázně
9. Změna pro Mariánské Lázně
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
Rekyl Elektro