JUDr. Pavel Miklušák

siluetaJméno a příjmení

Pavel Miklušák JUDr.

Za kterou stranu kandidujete?

KSČM

Rádi bychom Vás požádali o krátké představení:(Napište nám pár vět o sobě. Kdo jste, co děláte atd…)

40 let občanem Mariánských Lázní, 32 let zastupitelem, 6 vnoučat, 3 děti, 68 let, důchodce

Jako jednička kandidátky, jste také kandidátem na starostu? V čem jste jiní, než ostatní kandidáti na starostu? V čem vynikáte?

Podporuji přímou volbu starosty, tu zákon zatím neumožňuje a proto prosazuji, aby jím byl ten, komu voliči nejvíce důvěřují, což vyjádří ve volbách

Jaká je Vaše jazyková vybavenost?

Vedle rodného jazyka, ruský jazyk

Žijete v tuto chvíli aktivně v Mariánských Lázních?

Ano

Účastníte se společenského života města? Pokud ano, které akce navštěvujete, případně jste navštívil(a) za poslední měsíc.

Přiměřeně věku a času. Naposledy výstavu Exlibris Suchánek a koncert Daliborky

Jaký je Váš názor na prodej nemocnice před několika lety?

Prodej byl neuváženým krokem, kterému předcházel převod nemocnice z rozpočtové organizace na společnost s r. o., ve které si město nechalo menší než ovládající podíl. Ten byl později ještě sníženy na současných 13.6%. S tím souvisí i prodej pozemků v okolí nemocnice a mnoho dalších faktorů ( malá komunikace s pojišťovnami, krajem, lékaři a pod ), které dnes znemožňují účast občanů na rozhodování o poskytování zdravotní péče, jejím rozsahu, oborech a pod. Kolegy v zastupitelstvu jsem marně několikráte vyzval k zastavení privatizace nemocnice.

Jaký je Váš názor na nynější fungování nemocnice?

Funguje, některé obory za finanční podpory ( 7 mil. ročně ), což je lepší než nic. Ale některé obory opravdu chybí a je velká škoda, že z lázeňského města zmizela např. urologie, plnohodnotná interna a pod. .

Jaký je Váš plán pro nemocnici na další čtyři roky, pokud budete zvolen?

Za finanční podpory města dál podporovat a udržet minimálně současně poskytované zdravotní služby. Novou nemocnici asi nepostavíme.

Jakým způsobem budete řešit stav chátrajících budov v Mariánských Lázních?

Naštěstí postupně ubývají, ale ty současné dělají ostudu a patří mezi ně i budovy města, u těch je třeba sestavit reálný plán údržby a oprav, připravit finanční prostředky a pravidelně o městský majetek pečovat. U těch cizích budov je zatím jenom jedna cesta, státní správou realizované výzvy a pokuty určené vlastníkům nemovitostí.

Zachováte v případě svého zvolení pravidelné reporty starosty na sociálních sítích??

Ano, a nemělo by zůstat jen u "kávy se starostou". Dlouhodobě volám po tzv. poslaneckých dnech a setkávání zastupitelů s veřejností např. v sále divadla a pod., kde bychom třeba jednou za rok skládali veřejnosti "veřejně" účty.

Jakým způsobem by měla radnice komunikovat se svými občany?

Doba přinesla mnoho nových komunikačních možnosti. Je třeba jich využívat v plné míře. Občané mají právo nejen na informace, ale i na komunikaci s těmi, které si zvolili ke správě věcí veřejných.

Jakým způsobem by měla být řešena Městská doprava ML po skončení životnosti trolejbusů?

Přijdou nové, bez MHD se neobejdeme. Jsem zastáncem omezování veškeré dopravy do lázeňského zemí. Pro MHD se nabízí řada nových řešení, ekologicky čistých, např. elektrobusy a pod.

Víte jaký je plat starosty města? Přijde vám adekvátní k této pozici?

Přesnou částku neznám, současně cca 50 tis. Kč. Jde o adekvátní částku podléhající valorizaci, jako i u ostatních zastupitelů, kde je základ podstatně nižší.

Jaké místo v našem městě máte nejraději a proč?

Donedávna okolí Lesního pramene, místo, kde vládne klid, pohoda, čistý vzduch protéká voda. Bohužel, vykácení bukové aleje místo těžce poznamenalo.

Kam byste vyrazil(a) na ideální dovolenou a jak by měla být dlouhá?

Nejspíše do Luhačovic, nejlépe na 14. dnů.

Nahlásil(a) byste pokus o korupci?

Ano. Korupci považuji za jev ohrožující normální běh života města. Poškozuje veřejnou správu, dobrou pověst města, přináší finanční ztráty, má mnoho dalších negativních důsledků.

Budou mít občané možnost dozvědět se s kým jednáte?

Otázku jsem nepochopil.

Zveřejníte své telefonní číslo?

607957752

Jak bude vypadat vašich prvních sto dnů v případě, že budete zvoleni za starostu nebo místostarostu?

To je opravdu předčasná otázka. Volby jsou až za měsíc.

Co uděláte jako první pracovní věc po jmenování do této funkce zastupitelstvem města?

Budu pokračovat v nedokončené práci, pokusím se o posílení vnitřního kontrolního mechanismu, protože jedním z nejslabších míst současného vedení města je kontrola.

Kde v rozpočtu byste chtěli ušetřit peníze? (dotaz pana Junka z facebooku)

V oblasti fakturovaných prací, a to jak v oblasti investičních tak neinvestičních akcí. Tam je pole neorané.

Jste obeznámen/a se strategickým plánem města do roku 2031?

Ano.

Je něco v tomto strategickém plánu co byste chtěl(a) změnit, doplnit?

SP má asi 50 stránek textu. Zahrnuje nesmírně širokou škálu úkolů. Jsem rád, že se podařilo SP vypracovat, projednat a schválit se strategickým cílem, který navrhli sami občané. Nyní bude rozhodující, jeho plnění. Budeme se snažit, jak uvádíme ve volebním programu KSČM, jej naplňovat.

Které části strategického plánu podporujete?

Podporuji jej jako celek, těžko vybrat jedinou prioritu.

S jakým volebním výsledkem byste byl/a spokojen/a?

Dobrým. Důležité však bude hodnocení voličů.

 

1. Česká pirátská strana
1. Česká pirátská strana
2. Komunistická str.Čech a Moravy
2. Komunistická str.Čech a Moravy
3. Občanská demokratická strana
3. Občanská demokratická strana
4. Město lidem
4. Město lidem
5.Volba pro lidi
5.Volba pro lidi
6. Město sobě
6. Město sobě
7. ANO 2011
7. ANO 2011
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
9. Změna pro Mariánské Lázně
9. Změna pro Mariánské Lázně
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
Rekyl Elektro