Volba zastupitelstva Mariánské Lázně 2018

Informace k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu

V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Zároveň je termín těchto voleb v našem městě (volební obvod č. 2 Sokolov) spojen s volbami do Senátu Parlamentu ČR. Případné druhé kolo senátních voleb bude 12. a 13. října 2018.

 

Při volbách do zastupitelstev obcí je možné udílet preferenční hlasy (pro Mariánské Lázně maximálně 21x). Je také možné zvolit stranu, případně kandidáty napříč různými stranami, ale i několik samostatných kandidátů a celou stranu (zákon č. 491/2001 Sb. § 34). Všechny kandidující subjekty jsou uvedené na jednom velkém hlasovacím lístku, který volič následně po označení vloží do úřední obálky a vhodí do volební urny. Na rozdíl od jiných voleb není možné volit mimo místo svého bydliště za pomoci voličského průkazu. 

Pokud se volič v termínu hlasování do Senátu Parlamentu ČR nebude nacházet v místě svého trvalého bydliště, může k této volbě využít voličský průkaz. Na ten však může volit pouze v rámci volebního obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Na rozdíl od parlamentních a prezidentských voleb se do Senátu nedá volit v zahraničí, zájemci musí přijet do České republiky. O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu může volič požádat:

  • osobně v místě trvalého pobytu - do 3. října 2018 – v kanceláři evidence obyvatel, Chebská 252/14, Mariánské Lázně, bývalý areál Bytov
  • žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky – do 28. září 2018
  • žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče - do 28. září 2018.

Zdroj: muml.cz

1. Česká pirátská strana
1. Česká pirátská strana
2. Komunistická str.Čech a Moravy
2. Komunistická str.Čech a Moravy
3. Občanská demokratická strana
3. Občanská demokratická strana
4. Město lidem
4. Město lidem
5.Volba pro lidi
5.Volba pro lidi
6. Město sobě
6. Město sobě
7. ANO 2011
7. ANO 2011
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
8. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
9. Změna pro Mariánské Lázně
9. Změna pro Mariánské Lázně
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
10. VOLBY 2018 koalice VOK a STAN
Rekyl Elektro